2 thoughts on “wapenschild

  1. thomassuyu

    Dit is over­duidelijk een Rok­ende Alba­tros, het wapen­schild van een illus­tere, bij­na ver­geten vri­jmet­se­laars­gilde. Een tijd­je gele­den dat ik nog tekens van hen had gezien. Inter­es­sant!

    1. elischka

      tnx. fijn dit te weten. dat zie ik echt niet, maar grafit­tilezen is dan net een van de din­gen die niet in mijn breed gam­ma zit­ten #leren

Comments are closed.