tikkel

tikkel, orig­i­nal­ly upload­ed by elis­chka.

Grafit­ti op elec­triciteit­skas­ten. Ik vind het een mooi fenomeen. Het is te zeggen, in Leu­ven ont­dek ik wel eens mooie din­gen op elec­triciteit­skas­ten. Deze is een plager­ij: tikkel. Tik je bent ‘em. Of het tikkels, prikt in mijn brein of in mijn lichaam. Voor een sec­on­de tikkelt zoi­ets me en dan kri­jg ik een glim­lach op mijn gezicht. Tikkel.