Mmonstertje

M reuzenkunst­werk — detail, orig­i­nal­ly upload­ed by elis­chka.

100 dagen voor­dat M zou ope­nen was er in de van­derke­len­straat een verf­par­ti­jt­je. de schut­ting die de werf­site van M jaren­lang bescher­mde en ver­borg, wer­den onder han­den genomen door kinderen uit Leu­vense lagere scholen. dit klieder­feestje resul­teerde in een heus kijk­spek­takel. op een dag ben ik gaan kijken met mijn cyber­shot in de hand. dit mon­stert­je is een van mijn favori­eten.

de wand is onder­tussen zo goed als verd­we­nen. want mor­gen opent M en dan mag het gebouw de ogen van de voor­bi­jwan­de­laars stre­len. maar ik zal dit Mmon­stert­je niet ver­geten.