luchtverversing zonder tocht

sinds kort pen­del ik dagelijks tussen leu­ven en has­selt. vorige week mocht ik zo een trein­rit doen in van die oude tre­in­stel­len. zon­der automa­tis­che deuren, zon­der air­co en ik dacht goh wat is het hier gezel­lig en goed ont­wor­pen. de haak­jes om de jas op te hangen die werken. en je kan je tas degelijk opber­gen. de deuren kan je open en dicht doen of laten naar believen. en het luchtververs­ingssys­teem werkt nog met echte buiten­lucht.