laagjesjam

Regel­matig ont­bi­jten we op zater­dag in het Dagelijks Brood in de Par­i­jsstraat. De offi­ciele naam is Le Pain Quo­ti­di­en, maar ja … Leu­ven Vlaams bli­jf suizend aan­wezig. Wat ik er zo leuk vind, is het grote aan­bod aan broodsmeersels. Op de foto proef ik van een laag­je con­fi­tu­ur met bosvrucht­en, ver­vol­gens met vij­gen en daar­na pruimen­con­fi­tu­ur. Van de vij­gen­con­fi­tu­ur ben ik grote fan, ook van de noten­sten­gels. Er is lekkere koffie en er staat hon­ing op tafel zodat mijn eigen ocht­end­glo­ren kan creeeren. Wat wil een mens nog meer?