geel fwietfwiet


ik werd ver­liefd op dit mijn­heert­je op een rom­mel­markt. en nog meer toen hij zijn stem­met­je liet horen. vreemd genoeg heeft ie zijn naam nog niet verk­lapt. alles op zijn tijd. maar onder­tussen zingt ie wel vrolijk fwi­et fwi­et wan­neer ik de trap op ga.