Category Archives: story

platform 21 gaat dicht

Plat­form 21 gaat dicht. Dat ving ik gis­teren ergens op. En ik vond het sneu. Plat­form 21 ont­dek­te ik door de ten­toon­stelling over Hack­ing IKEA. Daar­voor ben ik spe­ci­aal naar Ams­ter­dam afgeza­kt. In juli was ik op citytrip in Ams­ter­dam en kon het niet laten om er weer eens een kijk­je te gaan nemen. Repair­ing was het onder­w­erp.

Foto’s op flickr

Repair­ing heeft een enorme indruk achterge­laten. Ik heb net een ringmap her­steld met iso­lati­etape. Mijn fiet­stassen mogen nog een jaart­je langer mee­gaan. En eigen­lijk is dat kras­je of gaat­je toch wel en beet­je char­mant.
Echt nieuw is dit niet voor mij. Ik deed dit al. Sokken stop­pen, gaat­jes in kledij her­stel­len daarmee ben ik opge­groeid. Ik moet toegeven dat ik wel een soort lui­heid ver­toon. Mijn her­stelge­drag is niet struc­tureel. Er is een impulsieve vlaag van ‘en nu ga ik dit en dit en dat aan­pakken’ voor nodig. En dan laat ik het weer effe hangen, want ach een gaat­je in een sok, dat ziet toch nie­mand.

Hoewel de vele ideeen over her­stel­len en reparatie geweldig inter­es­sant zijn: bijvoor­beeld een gaat­je in een wol­len trui her­stel­len door er een par­elt­je in te naaien, wol­pla­muur, duck­tape. Toch stel ik het in vraag. Want ik ger­aak niet los van dat ver­lan­gen naar ‘spik and span’ look. Her­stel­len en repar­tatie is pri­ma, maar het mag niet groezelig uitzien.
De inzendin­gen voor de wed­stri­jd Remark­able Repairs zijn dat zek­er en vast niet. Inte­gen­deel zelfs.

En goed nieuws, want Plat­form 21 mag dan sluiten. Het is gewoon de aanzet naar een nieuw begin.

Extra tip: als je naar Plat­form 21 trekt om het laat­ste project Jam­ming te beleven, reserveer dan ook maar een zit­je in restau­rant As. Ver­rukke­lijk eten.

diary art

sinds mijn tiener­jaren hou ik af en aan schrift­jes bij. sinds vier jaar is het meer een con­stan­te. ik heb alti­jd een A5 schrift­je op zak. je zou het ‘dag­boek’ kun­nen noe­men. ik schri­jf erin op wat ik wil. soms schri­jf ik din­gen die ik wil onthouden. soms schri­jf ik din­gen van me af.

vaak knut­sel ik schrift­jes zelf in elka­ar. dat deed in vroeger ook. daaraan werd ik van­daag herin­nerd toen in mijn schatk­ist open­deed. een oude kof­fer waar­in ik al mijn schrift­jes in bewaar. vaak knut­selde ik toen ook de schrift­jes zelf. (zie foto’s hieron­der)

knip­pen en plakken, doe ik nog steeds graag. kran­tenkop­pen scheur ik nog steeds uit. miss­chien doe ik er ooit nog wat meer mee.

kulderzipken is een feest

- ja
* nee
— je moet
* ik wil niet
— maar toch zal je
* ik zal hele­maal nix
— en ik zeg je dat je moet
* ik zeg dat ik niet wil!

— je zal omdat je moet en moet omdat je zal en je zal omdat ik het zeg

Dit zijn de allereer­ste woor­den van de eerste aflev­er­ing van het eerste seizoen van Kul­derzip­ken. Ik weet weer waarom ik van die serie hou. Ernaar kijken is een feest, een strel­ing voor de zin­tu­igen. Niet alleen omwille van de fan­tastis­che decors, kos­tu­ums, taal­spelige tek­st en voortr­e­f­fe­lijk acteer­w­erk. Maar ook om het twisten en tur­nen van clichés. En miss­chien nog het meest man­ci­patie van prins­es Prieelt­je. Ja, prins­es Prieelt­je vind ik leuk. Ze is een voor­beeld.

Kul­derzip­ken is een strel­ing voor de zin­tu­igen. Wel niet alle zin­tu­igen. Spi­jtig dat tele­visie geen geuren kan over­bren­gen. De geur van het vochtige kas­teel, van het par­fum van de koning­in, de bier­walm van de kon­ing, de boeken van de gebroer­ers Grimm. Hoe zou de duiv­el of zijn moed­er ruiken? En welke invloed zou het hebben op het sce­nar­io? Er zouden scheten en boeren gelaten wor­den. Je zou de schranspar­ti­jen met kip en wijn ruiken. Kan je het voorstel­len? Ik wel…

ik pukkelpop

my first and only fes­ti­val this sum­mer. pukkelpop. i’m being very coura­geous: it is a solo trip. well, me amongst thou­sands of peo­ple. i think my sony cyber­shot will have a great time!

servies mozaiek beer

servies mozaiek beer, orig­i­nal­ly upload­ed by elis­chka.

the end of june i went to dubieus design in antwerp. at winkel­haak there was an exhi­bi­tion of grad­u­ate art stu­dents. this is about the only thing i liked. not con­vinced this is high qual­i­ty of art, but at least it is cute.

butterfly purse

butterfly purse

Saw this purse at Inno. Server­al times. But i didn’t buy it. How beau­ti­ful it looks, it didn’t seem prac­ti­cal enough. Too bad, so sad. But i do have the­se pic­tures for some visu­al enjoy­ment.

toilet paper evil

toi­let paper evil, orig­i­nal­ly upload­ed by elis­chka.

one top­ic of end­less dis­cus­sion is how to put up the toi­let paper. my pref­er­ence is that the paper does not cling to the wall. how­ev­er, not to be both­ered and bored with this kind of dis­cus­sions, i put up my tp hang­er ver­ti­cal. no more argu­ing.

paper beach flowers

sum­mer­time. sun­shine, beach, water … no more dream­ing. in bel­gium, the kids make the­se paper flow­ers in bright col­ors. the cur­ren­cy for trade are the grey ribbed typ­i­cal bel­gian coast sea shells.

i took this pic­ture how­ev­er not on the beach, but near the entrance of a chil­drens cloth­ing shop at mechelse straat. (now closed). the same one where the wax cray­on par­ty ban­ner was in the win­dow.

T wax crayon

T was cray­on, orig­i­nal­ly upload­ed by elis­chka.

I love this sim­ple way of DIY ban­ner. I spot­ted this one a cou­ple of weeks ago in the win­dow a chil­drens clothes shop in Mechelse straat in Leu­ven. This is very easy to make. Take a A4 paper. Draw the word in cap­i­tals. Cut them out. And col­or them with wax crayons. Pin them on a wire with small pegs.

More hand­made par­ty ban­ners on etsy.

cassis water

cas­sis water, orig­i­nal­ly upload­ed by elis­chka.

I drink a lot of water. Most­ly from the tap. But some­times I get bored of it and desire some­thing else. So I add this cas­sis syrup. And then the trans­par­ent water turns into to this very nice pinkpur­ple­ly col­or.

leuven is mooi

leu­ven is mooi, orig­i­nal­ly upload­ed by elis­chka.

is grafit­ti van­dal­ism? some­times walk­ing down the streets i won­der. ’cause when i see nice things like this one, i’m charmed. this grafit­ti text is not an art­like paint­ing at all, visu­al­ly it is just a crap­py writ­ten sen­tence includ­ing a spelling error. but it’s mean­ing is glow­ing­ly gor­gious.

it says “leu­ve is pret­ty. enjoy it”. i like this advice. not just because i agree. but most­ly because some one else replied on the bot­tom with a sim­ple “oké!”.

paper aeroplane sticker

vlieger, orig­i­nal­ly upload­ed by elis­chka.

i love walk­ing down the shop­ping streets, espa­cial­ly after clos­ing time. and then look­ing at all the things through the win­dows. no, i don’t feel like audrey hep­burn in break­fast at tiffany’s. i usu­al­ly have more intrest in the cre­ative dec­o­ra­tive look of the win­dow­dress­ing. such as this one last mon­th at the carhar­rt store on the bondgenoten­laan in leu­ven. the­se stick­ers of fold­ed aero­planes. and then behind the glass, inside the shop there were the­se real paper aero­planes hang­ing from the ceil­ing. loved it!

kampioendromen

kam­pi­oen­dromen, orig­i­nal­ly upload­ed by elis­chka.

i have this hob­by. i rip out news paper head­li­nes. mix them (ran­dom­ly) and they make a sto­ry. all in dutch though. this one says ‘we’ll be the cham­pi­on” and “the pow­er of dreams”.

foodface

steak, fries & sal­ad. a typ­i­cal bel­gian sun­day fam­i­ly meal.

last time, i took the steak, put it on my plate. added some sal­ad and all of a sud­den this not so hap­py face appeared. i couldn’t help it. it’s just one of the­se spur of the moment things i had to do. but this time i thought about tak­ing a pho­tograph.

ik ben een prutser

i bite my nails. admit­ting your addic­tion is the first step.
addic­tions are bad for you. no mat­ter what kind. talk­ing about addic­tions it’s always about drugs, alco­hol, smok­ing, gam­bling involv­ing detox and rehab. how­ev­er nobody ever men­tions this one. nor what’s bad about it, except it looks awfull. until a cou­ple of weeks ago. my phys­io­ther­a­pist told me it is very bad for the jaw.

so hope­ful­ly i can keep this in mind and stop ter­ror­is­ing my plinkie.

parrot

Blue-backed or Müller's parrot. Illustration by J Briois. Photograph: The British Library Board

this draw­ing of a Blue-backed or Miller’s par­rot­could be an extract from a recent­ly pub­lished children’s book. how­ev­er it was made in 1824 by J. Briois. this and many oth­er colour­ful draw­ings of plants, birds and mam­mals are part of the col­lec­tion of exquis­ite illus­tra­tions of Suma­tran wildlife of Sir Thomas Stam­ford Raf­fles. Now also pub­lished in paperbag: Raf­fles’ Ark Redrawn 

found it on: guardian

wasabi peanuts

last fri­day i went to the thai super­mar­ket at alfons smet­splein, where also the restau­rant thai house and a fast­food thai is locat­ed. bought lot’s of noodles and treat­ed myself with some­thing new. i love the wasabi rice crack­ers, so i thought i’d try the wasabi peanuts. and there are tasty­li­cious!

facade figures

i was walk­ing down the streets of leu­ven, singing doe-da-di-da. and i saw all the­se nice shapes and details. so i start­ed tak­ing pic­tures. this is a col­lec­tion of forms and fig­ures i found in doors, win­dow, entrances or facades.

brown collection

brown col­lec­tion, orig­i­nal­ly upload­ed by elis­chka.

i like sec­ond hand stores and flea mar­ket. dur­ing the past few years i saw a lot of this brown table ware. so i start­ed a col­lec­tion. first there was a cof­fee pot, then came the two cof­feecups. a bit lat­er i found some buy some match­ing plates. and so i’ll keep on going ’till i have a whole set.

pink paint (he)art

i heart, orig­i­nal­ly upload­ed by elis­chka.

pink paint art, graf­fi­ti or mes­sage? i am not fond of peo­ple tag­ging just about any­thing in the pub­lic envi­ron­ment with spray cans. how­ev­er i do like this one. it’s just a nice mes­sage on an aver­age day.

oxo snoet

oxo snoetsoms laat ik wel eens val­len dat ik oxo mokken verza­mel. en plots blijkt iemand er ergens te hebben liggen. deze groene zijn mijn meest favori­ete. de let­ters oxo vor­men een liefe­lijk snoet­je, net een cud­de­ly beres­noet.

italiaanse olievlek

italiaanse olievlek

retro gered. n oud hemd van mijn vader. ver­sleten, gescheurd, vol olie en ver­fvlekken. meege­graaid uit de zak vod­den. zon­der medeweten van mijn oud­ers. bewaard­ing.