blue bird — mieke willems

blue bird — mieke willems, orig­i­nal­ly upload­ed by elis­chka.

een paar weken gele­den trok ik naar Antwer­pen om de persvoorstelling van de ger­estau­reerde trip­tiek ‘7 sacra­menten’ van Rogier van der Wey­den in het KMSKA bij te wonen. het was een ware les kun­st­geschiedenis. hele­maal gevuld met ken­nis en beelden over het mid­deleeuws paneel en de restau­ratie en ook een paar goede inter­views in mijn achterzak trok ik daar­na op verken­ning in de antwerpse stad. dolend ont­dek­te ik de kring­winkel — wat een ver­schil met ons Leu­vens Spit — een koe-poort, een lamp van bek­ert­jes en ook de shop van Mieke Willems. eigen­lijk was ik dolend op zoek naar dit winkelt­je. helaas was ik zo slim geweest om het adres niet op een papiert­je mee te nemen. maar toe­val­lig bot­ste ik met mijn ogen op een bord in het begin van de aal­moeze­niersstraat met een dikke pijl naar de plek van ver­lan­gen.
Mieke Willems, leuke winkel, leuke gad­gets en snuis­ter­i­jen. maar deze broche van een blauwe vogel stal mijn hart. en tegen kleine som werd ie de mijne.