blote voeten

in een wild­surf­mo­ment via week­endesk, sauna’s en design­ho­tels bot­ste ik op een bij­zon­der aan­bod: Op bloeten voeten de natu­ur verken­nen in Genk!

op blote voeten rond­lopen is puur genot. het prijkt bove­naan op mijn ik-hou-van lijst­je. het is iets heel sim­pel eigen­lijk, blote voeten. en toch zo com­plex. het voe­len. in mijn apparte­ment van vast tapi­jt met ribbel­tex­tu­ur naar glad linenoleum naar tegelvlo­er met voe­gen naar zachte mat. op blote voeten rond­lopen is puur genot. niet alleen het voet­zo­olvoe­len maar ook de beweg­ing van de voet, het gevoel van de zwaartekracht en het even­wicht, het plooien en afrol­len van de voet, het wrieme­len met de tenen. en als ik zo bezig ben, dan ont­dek ik plots zoveel ver­schil­len­de mogelijkhe­den en sen­saties. de gewaar­word­ing van blote voetensen­satie is één van de vele din­gen die ik ont­dek­te in de work­shops heden­daagse dans en nu mee­draag in mijn lev­en. ja, ik beleef graag de wereld op blote voeten. miss­chien moet ik eens gaan proeven van dit aan­bod.

blote voeten