Aluminum Plane

 

(un)balanced Fred­er­ic Geurts (8), orig­i­nal­ly upload­ed by Z33 art cen­tre, Has­selt (photo:Kristof Vranck­en)

dit alu­mini­um sculp­tu­ur van Fred­er­ic Geurts in de ten­toon­stelling (un)balanced (tot 7feb2010 in Z33) .. wil ik als cen­traal archi­tec­turaal in mijn loft. zo een groot gedrocht en toch zweeft het. als je er omheen loopt voelt je open­heid en dan weer gebor­gen­heid. de bij­naam moed­er is bij­zon­der raak.

ik voel dans. ik wil daar dansen. ook prachtig hoe de staalplaten aan elka­ar zijn gek­linkt. roept asso­ci­aties met Lock­heed Lounge van Marc New­son (1986) op. en dan de sporen van han­den die aan het sculp­tu­ur gew­erkt hebben, gez­woegd om te platen in vorm te kri­j­gen, om het te plaat­sen .. onbek­ende de handaf­drukken met herken­bare betekenis.